Robotica [licenta]

– cu predare in limba engleza si in limba romana –

Organizarea programului de studiu

Programul de studii in Robotica la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este organizat pe sase linii majore de pregatire, interdependente:  1. Programare, inteligenta artificiala si IT; 2. Actionare si comanda electrica si pneumatica; 3. Automatica, control, si senzorica; 4. Proiectare mecanica pentru robotica; 5. Proiectare asistata de calculator; 6. Integrarea sistemelor robotice in aplicatii industriale si non-industriale (servicii).

Programul de studii in Robotica se deruleaza in limba engleza si in limba romana. Structura respecta cerintele si “constrangerile” impuse la nivel national prin standardele ARACIS

Astfel, toate programele de studii universitare de licenta in inginerie trebuie sa includa prin cerintele standardelor impuse de ARACIS min. 17% discipline fundamentale, min. 38% discipline generale de domeniu, min. 25% discipline de specialitate si in plus un numar de max. 8% discipline complementare.

La specializare de Robotica se pune accentul pe disciplinele de specialitate, motiv pentru care structura disciplinelor este: 16,43% discipline fundamentale, 37,34% discipline generale de domeniu, 40,89% discipline de specialitate si 5,33% discipline complementare.

 • Discipline fundamentale 16,43% 16,43%
 • Discipline generale de domeniu 37,34% 37,34%
 • Discipline de specialitate 40,89% 40,89%
 • Discipline complementare 5,33% 5,33%

Ești fascinat(ă) de cele mai recente progrese în robotică și vrei să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Ai ajuns unde trebuie. Programul nostru de licență în Robotică, cu laboratoarele de ultimă oră și curriculum-ul cuprinzător acoperă totul, de la proiectarea și programarea roboților până la inteligență artificială și control pentru a-ți dezvolta și modela abilitățile de care ai nevoie pentru a excela în acest domeniu interesant. Alătură-te nouă și fii în fruntea celei mai complexe tehnologii!

Prof. dr. ing. dr. ec. Stelian Brad

Director program de licenta Robotica

Programul de licență în robotică oferă un curriculum echilibrat de competențe electrice, de control, programare, mecanică, proiectare și integrare. Unitățile de curs sunt structurate într-un mod care acoperă toate aceste domenii în profunzime, asigurându-se că absolvenții programului vor avea o gamă largă de abilități și cunoștințe pentru a-i ajuta să reușească în carieră.

În ceea ce privește competențele de natură electrică, programul acoperă cursuri de electrotehnică, electronică și automatizare, sisteme de conducere, sisteme de achiziție, interfețe și instrumentație virtuale.

În ceea ce privește competențele de control, programul acoperă cursuri de sisteme de control în robotică, sisteme mecatronice, acționarea pneumatică și controlul manipulatoarelor, senzori și sisteme senzoriale, aplicații cu microcontrolere.

În ceea ce privește competențele de programare, programul acoperă cursuri de programare pentru calculatoare și limbaje de programare, programare în Python, programare în Java, informatică industrială și programare C#, precum și microcontrolere și microprocesoare, programare mașini-unelte CNC, realitate virtuală, Interntul industrial al lucrurilor, AI, HMI etc.

În ceea ce privește competențele mecanice, programul acoperă cursuri de știința materialelor, desen tehnic, rezistența materialelor, mecanică, mecanica fluidelor, mașini-unelte și tehnologii de fabricație, mecanica roboților, sisteme pneumatice etc.

În ceea ce privește competențele de proiectare, programul acoperă cursuri de proiectare asistată de calculator (SolidWorks, Catia), grafică asistată de calculator (AutoCAD) și construcția mecanică a roboților industriali, roboți cu structuri paralele etc.

În ceea ce privește competențele de integrare, programul acoperă cursuri de sisteme flexibile de fabricație, ingineria sistemelor de producție, robotizare în producție, roboți pentru servicii, sisteme mecatronice etc.

În general, programul de licență în robotică oferă un curriculum cuprinzător și echilibrat care pregătește studenții pentru o carieră de succes în domeniul roboticii.

Există puncte forte ale acestui program de studii de licență în Robotică. Acesta asigură o integrare a mai multor discipline de specializare, inclusiv informatică, inginerie și mecatronică, necesare pentru o înțelegere aprofundată a roboticii. Se concentrează pe subiecte de specialitate în robotică, inclusiv sisteme de control, sisteme flexibile de producție, roboți cu structuri paralele și aplicații. Oferă o acoperire aprofundată a aspectelor electrice, de programare, de control, mecanice și industriale ale roboticii. Asigură un echilibru între cursurile teoretice și cele practice pentru a oferi studenților o bază solidă în ambele domenii. În plus, există contexte și oportunități de experiență practică prin lucrări practice și proiecte. De asemenea, se pune accent pe dezvoltarea abilităților esențiale, cum ar fi programarea computerelor în C++, C#, Python și Java. Există cursuri despre cele mai recente tehnologii pentru internetul industrial al lucrurilor și producția digitală și studiul unor domenii de ultimă oră, cum ar fi inteligența artificială, sistemele mecatronice și interacțiunea om-robot.

Astfel, există mai multe avantaje competitive ale acestui program de studii de licență în Robotică, inclusiv integrarea mai multor domenii de specializare în robotică pentru a oferi o educație cuprinzătoare în domeniu, accent pe aspectele teoretice și practice ale roboticii, care va oferi studenților o educație rotunjită în domeniu, accent pe domenii specializate ale roboticii, cum ar fi sistemele de producție flexibile, structurile paralele și interacțiunea om-robot care diferențiază acest program de altele, accent pe dezvoltarea abilităților tehnice esențiale, inclusiv programarea computerelor și proiectarea de software care oferă studenților un avantaj pe piața muncii, expunere la cele mai recente tehnologii și progrese în domeniu, inclusiv producția digitală și internetul industrial al lucrurilor, menținând astfel studenții la curent cu tehnologii de ultima oră, concentrându-se pe învățarea practică prin lucrări și proiecte care oferă studenților o experiență practică valoroasă, un studiu aprofundat al mecanicii, aspectelor electrice, de control și industriale ale roboticii care diferențiază acest program de alte programe de licență în robotică care de regulă se concentrează doar pe software sau aspecte teoretice. Acest program adaugă, de asemenea, studiul unor domenii de ultimă oră, cum ar fi AI, VR, sistemele mecatronice și interacțiunea om-robot, care oferă studenților un avantaj pe piața muncii și îi diferențiază de alții din domeniu.

Capabilitati practice la absolvirea studiilor

 • Programarea intermediară în C/C++, C#, Matlab, Java
 • Programarea avansată în Python
 • Programarea avansată a PLC-urilor Siemens
 • Crearea circuitelor pentru controlul motoarelor electrice
 • Utilizarea mediilor de realitate virtuală / augmentată (Vuforia, Unity 3D, 3D StudioMax)
 • Dezvoltarea desenelor tehnice complexe 2D și 3D cu sisteme de proiectare asistată de calculator (AutoCAD, SolidWorks, Catia)
 • Proiectarea structurii mecanice și a sistemelor de transmisie ale unui robot
 • Proiectarea efectorilor finali atașați roboților industriali
 • Utilizarea mediul de programare LabVIEW pentru a crea aplicații de achiziție de date din procese industriale
 • Integrarea senzorilor în procesele de producție automatizate și robotizate
 • Proiectarea și calibrarea unui sistem de control automat pentru axele cinematice cu regulatoare PID
 • Integrarea sistemelor de acționare pneumatică și electrică în structura roboților
 • Proiectarea sistemelor de producție flexibile
 • Dezvoltarea interfețelor om-robot în C#, Java, Python
 • Utilizarea modelelor de inteligență artificială (învățare automată și învățare profundă) în domeniul roboticii
 • Utilizarea platformelor integrate pentru automatizare (ex. portal TIA)
 • Dezvoltarea modelelor geometrice, cinematice și dinamice ale structurii roboților industriali seriali și paraleli
 • Utilizarea platformelor de prototipare rapidă (Raspbbery Pi, Arduino) pentru controlul roboților
 • Modelarea și simularea sistemelor flexibile de producție și roboților industriali folosind Robo DK, Delmia, Visual Components
 • Dezvoltarea programelor pe mașini CNC
 • Conectarea roboților industriali la platformele IoT folosind sisteme ciber-fizice
 • Programarea micro-controlerelor și microprocesoarelor cu arhitecturi de 8 și 32 de biți
 • Crearea de aplicații client-server în limbajul de programare Java
 • Proiectarea celulelor de producție robotizate pentru diverse aplicații industriale
 • Dezvoltarea aplicațiilor pentru realitate virtuală în 3DS MAX și Unity 3D la nivel de bază
 • Proiectarea roboților pentru aplicații non-industriale folosind tehnici de planificare și proiectare sistemică
 • Aplicarea metodelor avansate de inovare în rezolvarea problemelor de inginerie
 • Dezvoltarea modelelor și aplicațiilor de inteligență artificială pentru cazuri practice

Oportunitati in cariera

In studiul pe care l-am efectuat in cadrul a 150 companii din Romania privind opinia acestora asupra absorbtiei in piata muncii a absolventilor de Robotica de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca in baza analizei disciplinelor de studiu, rezultatul este ca, atat pe termen mediu (5 ani) cat si lung (10 ani), gradul de absorbtie va fi ridicat. Motivele principale rezultate din sondaj au fost urmatoarele:

 • Întreprinderile industriale au nevoie de specialiști cu calificare interdisciplinară
 • Industria tinde spre digitalizare
 • Sectorul IT&C regional și național ar putea absorbi acești specialiști
 • Industria urmează o tendință pozitivă de robotizare și automatizare
 • Există o criză de ingineri în sectoarele productive din țara noastră
 • Industria caută specialiști în proiectare asistată de calculator
 • Această specializare oferă absolvenților o versatilitate mai mare (capacitatea de a-și găsi un loc de muncă într-o varietate mai largă de job-uri din sectorul tehnic)
 • Industria caută specialiști în programarea și operarea roboților
 • Industria caută specialiști în automatizarea și robotizarea proceselor de producție
 • Industria caută specialiști în domeniul programării software

Din statistica efectuata in randul ultimelor 10 generatii de absolventi de Robotica ai Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca rezulta ca absolventii nostri au “job-uri” in companii de software, companii de proiectare de roboți, companii de producție care folosesc roboți industriali, companii integratoare de roboți, birouri de proiectare inginerească, furnizori de servicii de automatizare industrială, centre de inovare a roboților etc.